Blog vindbaar maken in Google? 10 SEO tips!

Vindbaarheid blog verhogen

Een blog vindbaar maken? Dat kan onder andere door het blog voor Google (SEO) te optimaliseren met deze SEO tips. In de eerste plaats schrijf je uiteraard voor de bezoekers van je website (of blog), maar wanneer je bij het schrijven ook nog rekening houdt met de ranking factors van Google (en andere zoekmachines) dan kun je je blog beter vindbaar maken. Een blog dat geoptimaliseerd is voor zoekmachines, zoals Google, genereert hogere posities in die zoekmachines en dat leidt tot meer organisch websitebezoek (SEO-verkeer). Maar hoe doe je dat precies die Search Engine Optimization (SEO)? In dit artikel lees je een aantal handige SEO tips die je toe kunt passen bij het schrijven van je blogartikelen. Zo kun je jouw blog vindbaar maken.

SEO tip 1: Verwerk zoekwoorden in je artikelen

Ieder artikel dat je schrijft schrijf je in de eerste plaats voor de (potentiële) bezoeker van je website. Die (potentiële) bezoeker heeft een bepaalde informatiebehoefte. Grote kans dat hij of zij in een zoekmachine, zoals Google, op zoek gaat naar het vervullen van die (informatie)behoefte. Hij/zij typt dan een bepaalde zoekopdracht in de zoekmachine in. Om jouw artikel bij de juiste zoekwoorden naar boven te laten komen is het belangrijk dat je jouw artikel optimaliseert voor die zoekopdracht. Optimaliseer dus, indien mogelijk, ieder artikel dat je schrijft voor een bepaald(e) (set aan) zoekwoord(en). Het is allereerst zaak om na te denken en te onderzoeken wat een relevant zoekwoord is dat jouw doelgroep gebruikt. Doe daarvoor een zoekwoord-analyse.

Wanneer je een artikel schrijft en daarin optimaliseert voor een zoekwoord, dan is het belangrijk dat je het zoekwoord niet te vaak in de tekst plaatst. Een goede richtlijn is om het zoekwoord in 3 tot 5% van de tekst te verwerken. Zorg er in elk geval voor dat je niet de hele tekst vol spamt met een zoekwoord. Wanneer je dat wel doet ziet een zoekmachine dat als ‘keyword stuffing’ wat je blog voor SEO-doeleinden minder goed vindbaar maakt. Schrijf de tekst dus zodanig dat deze goed leesbaar is voor de bezoeker. Gebruik waar mogelijk synoniemen van het zoekwoord. Het zoekwoord kan daarnaast nog verwerkt worden in:

 • De URL van je pagina (zie tip 5);
 • De meta title en meta description van je pagina (zie tip 9);
 • De eerste alinea (inleiding) van je pagina (zie tip 3);
 • Een aantal tussenkoppen van de pagina (zie tip 3);
 • Als alt-tag bij je afbeelding(en) op de pagina (zie tip 8).

SEO tip 2: Bedenk een pakkende (H1) blogtitel

De titel van je blog moet de bezoeker uitnodigen of triggeren om het artikel te lezen. Het is belangrijk dat je de blogtitel niet te lang maakt, maar er wel voor zorgt dat deze leesbaar is. Kies dus voor een korte, pakkende titel die beschrijft waar je blog over gaat. Houd er rekening mee dat bezoekers van de zoekmachine voornamelijk titels scannen om te bepalen of ze op het betreffende zoekresultaat doorklikken naar een website.

De titel van je pagina is een hele belangrijke ranking factor voor Google en daarmee is dit één van de belangrijkste SEO tips. Zorg ervoor dat je blogtitel in html een H1 kopstructuur heeft. Op iedere pagina van je website mag maar één H1-kop aanwezig zijn. Plaats de tussenkoppen van andere alinea’s op een pagina dus als een H2-kop. Zorg er ook voor dat het zoekwoord waarvoor je jouw blogartikel geoptimaliseerd hebt verwerkt is in je titel en plaats het zoekwoord bij voorkeur zoveel mogelijk aan het begin van die titel.

SEO tip 3: Deel je tekst op in alinea’s en plaats tussenkoppen (H2)

SEO tips blogDeel je tekst op in blokken, ofwel alinea’s. Plaats boven iedere set aan alinea’s een dikgedrukte tussenkop. Dit maakt de tekst in de eerste plaats scanbaar voor de lezer. Wanneer je tekst namelijk opdeelt in tussenkopjes, kan de lezer makkelijk scannen waar de alinea’s over gaan en bepalen wat hij wel en niet wil lezen. Daarnaast zijn tussenkopjes één van de ranking factors van Google en andere zoekmachines. Door tussenkopjes in html als H2 kop op te voeren, snapt de zoekmachine dat dit een bijzonder element is. 

De eerste alinea van je artikel is een bijzondere alinea welke ‘de inleiding’ wordt genoemd. In de inleiding kun je lezers van het artikel enthousiast maken om de rest van het artikel te lezen. Zorg er dus voor dat de inleiding een goede afspiegeling is van de rest van je artikel, zodat lezers nieuwsgierig worden om het artikel in zijn volledigheid te lezen. De inleiding bevat vaak de belangrijkste boodschap van het artikel en/of de conclusies. Maak de inleiding bij voorkeur dikgedrukt, zodat deze goed opvalt en scanbaar is. Een inleiding dient kort en krachtig te zijn, bij voorkeur tussen de 50 en 150 woorden. Wanneer je jouw artikel geoptimaliseerd hebt voor een zoekwoord, plaats dit zoekwoord dan bij voorkeur vooraan in de inleiding. Dit bevordert de vindbaarheid van je blog.

SEO tip 4: Maak je artikel minimaal 300 woorden lang

Maak een tekst minimaal 300 woorden lang en houd het zo relevant mogelijk. Maak een tekst niet onnodig lang.

Er zijn vele onderzoeken geweest met betrekking tot de ideale lengte van een artikel voor SEO-doeleinden. Er gaan echter steeds meer geluiden op dat het artikel gewoon goed geschreven moet zijn (kwaliteitscontent) en dat de context duidelijk moet zijn. Dan maakt de lengte niet zoveel uit. Desalniettemin hebben onderzoeken uit het verleden uitgewezen dat top rankings in de zoekmachine doorgaans worden ingenomen door artikelen die een lengte hebben van 2.000-2.500 woorden. Hoe dan ook: schrijf relevante content en maak je content niet onnodig lang. Zorg er in elk geval voor dat je artikel minimaal 300 woorden lang is. Bij die lengte kan een zoekmachine namelijk de context van het artikel goed bepalen.

SEO tip 5: Zorg voor de juiste URL-structuur van je blogartikel

Het is belangrijk dat je iedere pagina in je website voorziet van een nette, herkenbare URL die past binnen de structuur van je website. Wanneer je gebruik maakt van het WordPress CMS dan wordt de titel van je blogartikel of pagina gelijk ook de URL. Hierdoor is in de URL direct al duidelijk waar het artikel over gaat. Neem, indien mogelijk, het zoekwoord waarvoor je blogartikel is geoptimaliseerd op in de URL van het artikel. De structuur van je website is namelijk één van de ranking factors voor Google en helpt je blog vindbaar maken.

SEO tip 6: Verwerk een opsomming in je tekst

Een opsomming maakt je tekst voor lezers beter scanbaar en is goed voor SEO.

Voor een lezer is het prettig als een artikel niet wordt weergegeven als een lang stuk tekst, maar als het is opgedeeld in alinea’s met tussenkoppen. Dat maakt de tekst scanbaar voor de lezer. Een ander element dat belangrijk is om teksten scanbaar te maken is een opsomming met behulp van bulletpoints. Een opsomming valt op, omdat het de tekst onderbreekt, en wordt daardoor vaak gelezen. Bovendien is een opsomming een element dat ook door een zoekmachine wordt herkend. Om je opsomming SEO-proof te maken is het aan te raden om het zoekwoord waarvoor je jouw artikel hebt geoptimaliseerd te verwerken in de opsomming.

SEO tip 7: Versterk je interne linkstructuur

Voor zoekmachines, zoals Google, is de interne linkstructuur van je website erg belangrijk. Hierdoor kan de zoekmachine de context van een blogartikel en de samenhang tussen een groep artikelen beter herkennen. Door blogartikelen die te maken hebben met hetzelfde thema (of zoekwoord groep) aan elkaar te linken en ook te linken naar een zogenaamde pillar page (hoofdpagina van een bepaald thema), begrijpt de zoekmachine hoe de artikelen met elkaar samenhangen. Wanneer je meer content creëert rondom een bepaald thema en je dus meer autoriteit krijgt op dat gebied, profiteert de gehele groep pagina’s daarvan. Dat werkt weer bevorderlijk voor de vindbaarheid van je blog in de zoekmachines. Hoe ga je dan om met die interne links:

 • Plaats bij voorkeur een interne link op een relevant zoekwoord in de inleidende tekst van het artikel. Links die bovenin, vroeg in het artikel, geplaatst worden hebben meer waarde voor de zoekmachine. 
 • Plaats, afhankelijk van het artikel, een drietal tot zestal links per artikel (bij een artikel van 300 tot 500 woorden). Spreid deze links. Plaats dus bijvoorbeeld geen hele reeks links achter elkaar in de inleiding.
 • Plaats interne links en vermijd het plaatsen van externe links. Door externe links te plaatsen geef je waarde van je site weg aan een andere site. Doe dit alleen in bepaalde, uitzonderlijke, gevallen.
 • Plaats je een link in een blogartikel? Link dan altijd naar de pillar page (hoofdpagina over dat thema en doorgaans de belangrijkste conversiepagina) van het betreffende thema. Hierdoor creëer je een content web van artikelen rondom die pillar page.

SEO tip 8: Voorzie elke afbeelding van een alt-tag

SEO optimalisatie content

Veel optimalisaties die in de SEO tips 1 t/m 7 aan bod zijn gekomen hebben betrekking op het tekstuele gedeelte van een artikel. Toch is er ook een visueel aspect dat je kunt optimaliseren voor vindbaarheid in de zoekmachines, namelijk de afbeelding(en) die je in een artikel plaatst. Het gaat dan in het bijzonder om het vullen van een alt-tag bij elke afbeelding die je online post. Dit is een SEO-optimalisatiepunt dat vaak wordt vergeten, maar zeker ook waarde heeft. Afbeeldingen waarvan de alt tag en titel ontbreekt worden minder goed geïndexeerd door zoekmachines. 

 • Een alt-tag kan ingevuld worden bij elke afbeelding. In WordPress is de alt-tag te vinden als je op de afbeelding klikt in de mediamap. 
 • Een alt-tag moet beschrijven wat er op de afbeelding te zien is;
 • Vul bij voorkeur het zoekwoord waarvoor je blogartikel geoptimaliseerd is in de alt-tag in;

Een alt-tag is niet enkel belangrijk voor bijvoorbeeld Google. Wanneer een afbeelding, om een of andere reden, niet geladen kan worden, wordt wel de alt-tag getoond. Op die manier weet een bezoeker van het artikel toch wat er op de afbeelding te zien is. Mits je de alt-tag correct hebt ingevuld natuurlijk!

SEO tip 9: Blog vindbaar maken? Vergeet de metadata van een pagina niet!

Wil je jouw blog vindbaar maken in Google? Dan is het, naast toepassen van alle andere SEO tips, van belang dat je de metadata van een pagina invult. Metadata bestaat uit een meta title en een meta description.

 • In de meta title kun je de titel van je blogartikel, met daarin je belangrijkste zoekwoord, plaatsen. Beperk het aantal tekens in die titel tot ongeveer 55-60 karakters. Maak je de titel langer, dan zal de titel afgekapt worden bij het zoekresultaat dat wordt getoond in de zoekmachine, omdat deze simpelweg te lang is.
 • In de meta description kun je een omschrijving geven van de inhoud van het blogartikel. Zorg ervoor dat de description de bezoeker uitnodigt om het artikel verder te lezen. Een description tag mag 320 karakters bevatten. Is je description langer, dan zal deze niet volledig getoond worden in de zoekmachine. Verwerk indien mogelijk in je description ook weer je belangrijkste zoekwoord.

Wanneer je gebruik maakt van WordPress, installeer dan de handige Yoast SEO plugin. Hiermee kun je op iedere (blog)pagina van je website eenvoudig de metadata vullen. Meer daarover lees je in tip 10.

Bezoekers die in Google op een bepaald zoekwoord of zoekwoordcombinatie zoeken, krijgen in de zoekmachine de meta titel en description van de resultaten die matchen met zijn of haar zoekopdracht te zien. Het is dus belangrijk dat je de meta title en description correct invult en ervoor zorgt dat deze de bezoeker van Google triggeren om op jouw resultaat te klikken. Hoe beter je metadata aansluit bij de behoefte(n) en zoekopdracht van je (potentiële) bezoeker, des te meer clicks naar je site je ontvangt.

SEO tip 10: WordPress website? Gebruik de Yoast plugin!

Hierboven werd het al even genoemd: wanneer je een WordPress website hebt is het aan te raden om de Yoast SEO plugin (gratis) te installeren. Met behulp van deze tool kun je diverse SEO-optimalisaties doorvoeren die van belang zijn om je blog te optimaliseren voor Google (en andere zoekmachines). Wanneer je een pagina optimaliseert voor SEO-doeleinden, dan kun je met behulp van de Yoast plugin analyseren of de pagina voldoende is geoptimaliseerd met betrekking tot het zoekwoord. In de Yoast plugin:

 • Vul je het zoekwoord in waarvoor de pagina geoptimaliseerd is;
 • Vul je de meta titel van de pagina in;
 • Vul je de meta description van de pagina in;

Vervolgens geeft de Yoast plugin aan of je pagina goed (groen) geoptimaliseerd is, nog wat verbetering nodig heeft (oranje) of totaal niet geoptimaliseerd is (rood). Je krijgt vanuit de plugin diverse aanbevelingen voor optimalisatie. Optimaliseer je artikel net zolang totdat het stoplicht van Yoast op groen springt.

Ook interessant: Consistentie in je content planning is essentieel!

Blog vindbaar maken: Off-page SEO & verse content als bonus tips

Bezoekers en Google houden van verse content. Post regelmatig nieuwe content op je website en houd content up-to-date.

In dit artikel heb je 10 SEO tips kunnen lezen die je toe kunt passen bij het plaatsen van een artikel op je website. Deze tips hebben allemaal betrekking op on-page SEO-optimalisatie, ofwel optimalisaties ten behoeve van SEO die je binnen je eigen website toepast. Naast on-page optimalisatie heb je ook off-page optimalisaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het vergaren van externe links (van andere websites) naar jouw artikel. Dit noemen we ook wel linkmarketing;
 • Impact maken op sociale media kanalen. Hoe vaker jouw artikel gedeeld wordt via sociale media des te meer invloed het heeft.

Daarover later meer. Voor nu nog een laatste boodschap: zorg dat je regelmatig verse content op je website plaats. Dit is een belangrijke ranking factor voor Google (en andere zoekmachines) en helpt je blog beter vindbaar maken. Zoekmachines houden van verse content en komen vaker langs op je website om deze te crawlen als ze weten dat er regelmatig nieuwe content te vinden is. Bovendien is het natuurlijk vooral prettig voor je bezoeker, die regelmatig terugkeert op je website, als er verse content te lezen is. Een website met gedateerde berichten, daar wordt immers niemand vrolijk van.

Mocht je na deze SEO tips andere vragen hebben over SEO of daaraan gerelateerde marketingzaken of wil je graag een keertje sparren? Schroom dan niet om contact op te nemen. 

Contact >