Privacy

Privacyverklaring

26 mei 2020

Je privacy is belangrijk en om die reden houden we ons aan de privacywet. Rowena van de Vossenberg, gevestigd in Gemert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, via deze website, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Persoonsgegevens die deze website verwerkt

Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Informatie die je zelf kiest te delen met ons.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rowenavandevossenberg.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden zoals andere bedrijven of instanties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Rowena van de Vossenberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics voor het analyseren van ons website-gebruik door onze bezoekers. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We laten Google de IP-adressen anonimiseren;
 • Indien je een whitepaper download van deze website, dan verzenden we deze naar je per e-mail.
 • Middels het contactformulier op deze website kun je vragen stellen of contact opnemen. Daarbij dien je persoonsgegevens in te vullen. Op die manier kunnen we met elkaar in contact komen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, locatiegegevens, gegevens over activiteiten op deze website, internetbrowser en apparaattype hebben een bewaartermijn van maximaal één maand. Deze gegevens worden enkel gebruikt om in contact te treden met elkaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. Wanneer je daarna onze website verder gebruikt, nemen we aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, wat een verminderde gebruikservaring van deze website op kan leveren. Mocht je cookies uit willen schakelen of willen verwijderen? Ga dan even naar onze cookies pagina. Meer informatie? Zie de cookies pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door deze website en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@rowenavandevossenberg.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Deze website neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@rowenavandevossenberg.nl.